My Site - TU, Tin Tức Công Nghệ Mới, CHUYÊN SÂU Về Thiet http://247ebookmark.com/story.php?title=tu-tin-t%E1%BB%A9c-cong-nghe-m%E1%BB%9Bi-chuyen-sau-ve-thiet Hiện nay, giá cả thiết bị điện biến động thường xuyên. Không chỉ phục vụ gia đình, máy phát điện của ông Huy còn là cứu cánh” cho 4-5 hộ gia đình lân cận. Chị Lê Thị Liên, hàng xóm ông Huy, cho biết: Dân Kỳ Đồng chủ yếu sử dụng nước giếng khoan nhưng sau bão, mất điện là mất luôn cả nước vì không bơm được. Không có điện đã khổ nhưng không có nước còn khổ hơn. Cũng could gia đình bác Huy có điều Fri, 12 Jan 2018 21:14:39 UTC en